top of page

EN HELHETLIG PLAN

Rings Hus er en del av en større områdeutvikling som har til 

hensikt å fornye og urbanisere Bekkestua.  Samtidig er prosjektet en videreføring av den igangsatte utbyggingen på nabo-

eiendommen i Nadderudveien 1.

 

Prinsippene for bebyggelsen på naboeiendommen videreføres med et tydelig og presist formspråk. Bruk av ulike materialer og sprang i fasadene gir et variert uttrykk som bidrar til et levende gatemiljø.

 

Sammen med næringsarealer og hovedinnganger for boligene 

på gateplan, vil en ny urban plass medvirke til et aktivt bybilde. 

 

Mellom de to boligbyggene i prosjektets andre etasje ligger et skjermet felles uteareal med tilgang fra alle boligene. Arealet åpner seg mot syd for å slippe inn lys, gi utsyn og skape kontakt med de omkringliggende urbane omgivelsene.

 

Tomten skråner bratt oppover mot det tilgrensende villaområdet. Høydeforskjellen sørger for god tilpassing mellom eksisterende og ny bebyggelse.

About Us

LEILIGHETENE

Leilighetene i Rings Hus er alle nøye gjennomtenkt med gode og arealeffektive romløsninger. Moderne byggeteknikker gir mulighet for å la vinduer gå helt fra gulv til tak, som gir åpne og lyse rom med en nesten sømløs overgang til balkong eller terrasse. Gulvene blir i lyspigmentert eik med tilsvarende lister, som gir et svalt og nordisk preg. 

Les mer om kvalitetene i prospektet her ►

Contact Us
bottom of page